1
Productos

7300 series Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano

126 cm (50"), Índice de rendimiento de imagen de 1600, HDR Plus, P5 Perfect Picture Engine 50PUS7303/12

Preguntas frecuentes

Hur anslutar jag TV-apparaten till internet (trådlöst)

Situation

En Internetanslutning krävs för att få åtkomst till TV:ns smarta funktioner.

Checklista

Se till att:
• Routern för det trådlösa nätverket har varit påslagen i minst två minuter
• Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad. Jämför versionen på TV-menyn:
Inställningar > [Alla inställningar] (All settings) > [Uppdatera programvara] (Update software) > [Aktuell information om programvara] (Current Software Info) med tillgänglig version på Philips supportwebbplats.

Svar

Vi rekommenderar en trådbunden anslutning till hemnätverket, eftersom trådbundna är starkare och stabilare än trådlösa anslutningar

Ansluta TV:n till ett nätverk

1:
Så här ansluter du TV:n till ett nätverk:

• Tryck på knappen ”Inställningar” (Settings) på TV:ns fjärrkontroll och välj: [Alla inställningar] (All settings) > [Trådlöst och nätverk] (Wireless and Networks)

2:

Välj: [Trådbunden eller Wi-Fi] (Wired eller Wi-Fi) > [Anslut till nätverk] (Connect to Network).

3:

Välj vilken typ av anslutning du tänker använda.

WPS (rekommenderas)

Om routern har WPS kan en direkt anslutning göras till routern utan att söka efter den.

1-2:
• Välj: [WPS]
• Gå till routern, tryck på WPS-knappen och återvänd till TV-apparaten inom 2 minuter.

3:

Välj Anslut på TV-apparaten

Trådlös

TV-apparaten söker efter alla tillgängliga trådlösa nätverk

1:

• Välj trådlöst hemnätverk

Obs!

Om det trådlösa nätverket inte visas i listan väljer du [Lägg till nytt nätverk] (Add new network) och anger namnet på det trådlösa nätverket.

2:

Ange krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket. Standardlösenordet anges på routern eller i routerns dokument.

Obs!

Om en fjärrkontroll med QWERTY-tangentbord på baksidan används rekommenderar vi att du endast använder ett tangentbord åt gången (fjärrkontrollens QWERTY-tangentbord eller tangentbordet på skärmen). Om båda används för att ange krypteringsnyckeln kan en fördröjning inträffa när typ av tangentbord byts.

Trådbunden

TV-apparaten börjar söka efter nätverksanslutningen.
Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 50PUS7373/12 , 43PUS7303/12 , 55PUS7383/12 , 55PUS7373/12 , 55PUS7303/12 , 43PUS7383/12 , 43PUS7373/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6452/12 , 49PUS6452/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6452/12 , 55PUS6412/12 , 43PUS6432/12 , 55PUS7272/12 , 55PUS6432/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 43PUS7202/12 , 32PFS6402/12 , 65PUS7601/12 , 75PUS7101/12 , 40PFH5501/88 , 40PFS5501/12 , 49PFS5501/12 , 65PUS7101/12 , 32PFS5501/12 , 65PUS6521/12 , 49PFH5501/88 , 32PFH5501/88 , 49PUS6581/12 , 43PUS6551/12 , 43PUS6401/12 , 49PUS6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6581/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8601/12 , 55PUS8601/60 , 65PUS8601/60 , 32PFH5500/88 , 55PFH5500/88 , 48PFH5500/88 , 40PFH5500/88 , 55PUH6400/88 , 40PUH6400/88 , 50PUH6400/88 , 40PFK6540/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6540/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6540/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6580/12 , 43PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7909/12 , 55PUS7909/12 , 55PUS8909C/12 , 55PUS9109/12 , 65PUS9109/12 . más menos

¿No encuentra lo que busca?

¿Respondimos a su pregunta?

Si no es así, póngase en contacto con nosotros.